Bazy

Bazy stanowią dolne wykończenie pilastra. Po wejściu w szczegóły danej bazy (przycisk "Więcej..."), na dole strony umieszczone są "Produkty pokrewne" gdzie mogą Państwo sprawdzić jakie pilastry i głowice pasują do danej bazy.